Johan en Kathys "Vendégház-Majsa-Room"        
Vakantie Appartement in het centrum van Kiskunmajsa

Disclamer

Deze website is eigendom van Johan & Kathy Verbroekken - Kiskunmajsa

Vendégház-Majsa-Room
Johan & Kathy Verbroekken
6120 Kiskunmajsa / Hongarijie (Magyarország)  Fő utca 47
Tel: 0036 – 77483257 / Handy: 0036 – 203143802
Bent u in Hongarije dan kiest u in plaats van 0036 nu 06
E-Mail: johan1em@t-online.hu
Web: vendégház-majsa-room.com

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Disclaimer voor vendégház-majsa-room.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van vendégház-majsa-room.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Johan & Kathy Verbroekken. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Johan & Kathy Verbroekken is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Johan & Kathy Verbroekken.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Johan & Kathy Verbroekken te mogen claimen of te veronderstellen.

Johan & Kathy Verbroekken streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Johan & Kathy Verbroekken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vendégház-majsa-room.com op deze pagina.


 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info